Hjem > Our dogs > Sky

B l u e   S k y

ISDS 293305
Both his parents has export pedigree from British Kennel Club.
Norwegian Kennel Klub (FCI)  15446/07
Pedigree

Sky the man.jpg

Male born 18. February 2007

DNA normal for CEA/CH, TNS, CL

Eyetest: CEA, PRA, Cataract free (05.05.2008, 06.01.2014)
 
Hip score: B

Herding trail class 1
(Har godkjent gjeterhundprøve)

 

 

Sky herding 2013
 

 

 

 

 

 

Sky herding 2012 
 

 

 

 

 
 

 

Sky herding 2010
 

 


 
Sky herding 2009 

 

Norwegian: Sky er en fantastisk hund og med et vennlig gemytt. Her er det hastighet i allt som skjer, han er en hund med mye "trøkk" om jeg kan si det sånn. Han elsker godbiter, og han har meget høy lekslyst. Med andre ord en meget trénbar hund, som gir god respons på alle typer belønning, og som samarbeider lett. Han var tidlig tennt på sau, kun tre måneder gammel, og viste tydelig naturlige takter i gjeting allerede da. Han trenes av meg på gjeting og han er ordentlig artig å jobbe med. Jeg gleder meg til å jobbe videre med han.

Blue Sky ISDS.JPG 

 

Sky 21th May 2008.JPG

Sky 1th June 2008.JPG

Sky at work 2.JPG

IMG_5551.JPG

Sky hos Alexander 1.jpg